Samo Remec

Inženir računalništva

Moji projekti

LPP vozni red
Radio Arkade
Merjenje inflacije s spletnimi cenami